Overslaan naar inhoud

De Belgische fiscus neemt een standpunt in over de belastingsheffing van de Luxemburgse Tak6

Er is de voorbije jaren reeds veel inkt gevloeid met betrekking tot de belastingheffing van het Luxemburgse kapitalisatiecontract, ten gevolge van 2 standpunten ingenomen door de Belgische Dienst voor Fiscale Voorafgaande Beslissingen (ruling van 1 juni 2021 bekomen door Lombard International Assurance SA en de ruling van 14 februari 2023 bekomen door Vitis Life SA).

 

Het grootste verschil tussen de 2 rulings bevond zich in « het moment » van belastingheffing van inkomsten uit het Tak 6 kapitalisatiecontract in het kader van een vennootschap onderworpen aan de Ven. Bel. De 1ste ruling voorzag een belastingheffing op moment van afkoop (gedeeltelijke of totale) daar waar de 2de een heffing voorzag van de jaarlijkse niet-gerealiseerde winsten of verliezen (zie balans van de vennootschap).

 

De Belgische wetgever heeft uiteindelijk toegegeven en bepaalt voortaan een definitief juridisch kader voor belastingen op inkomsten uit het Tak 6 kapitalisatiecontract: op 29 december 2023 is de «Wet inzake diverse fiscale bepalingen» van 28 december 2023 gepubliceerd. Artikel 58 van deze wet wijzigt artikel 362bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB).

Als gevolg hiervan zullen vennootschappen die een Tak 6 kapitalisatiecontract hebben onderschreven vanaf het belastingjaar 2024 niet-gerealiseerde winsten of verliezen die voortvloeien uit inkomsten uit het contract, op jaarbasis moeten opnemen.

 

Concreet betekent dit dat de belastingheffing van inkomsten uit het contract als volgt zal verlopen voor een vennootschap onderworpen aan Ven. Bel.:

  • Tijdens de looptijd van het contract : jaarlijkse heffing van de gegenereerde verlopen intresten met betrekking tot het jaar N-1 op het fiscaal resultaat van de vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting (verhoging of vermindering van de waarde van het contract op het einde van het jaar) ;
  • In geval van afkoop of vereffening van het contract : gerealiseerde winsten of verliezen zijn fiscaal gekwalificeerd als « intresten op vorderingen » en worden hernomen in het resultaat van de vennootschap rekening houdende met de fiscale behandeling ondergaan tijdens de looptijd van het contract.

Dit is niet van toepassing voor particulieren en vzw's.

TAK6 voor vennootschappen ondergevig aan vennootschapsbelastingen:

 

  • Afwezigheid van de taks op verzekeringsverrichtingen (4,40% voor vennootschappen of 2% voor particulieren),
  • De inkomsten uit het kapitalisatiecontract worden aanzien als intresten in de zin van artikel 19, §1, 1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB),
  • Een investering uitgevoerd binnen een Tak 6 kapitalisatiecontract is niet geassocieerd met een investering in « Aandelen » volgens artikel 215, paragraaf 3, 1° WIB (zie verlaagd tarief vennootschapsbelasting), gerealiseerde verliezen op het Tak 6 kapitalisatiecontract zijn fiscaal aftrekbaar in het kader van vennootschappen,
  • Gerealiseerde verliezen op het Tak 6 kapitalisatiecontract zijn fiscaal aftrekbaar voor vennootschappen,
  • De intekening van een Tak 6 kapitalisatiecontract wordt niet aanzien als fiscaal misbruik,
  • Een vrijstelling van roerende voorheffing op het Tak 6 kapitalisatiecontract is mogelijk voor vennootschappen gekwalificeerd als professionele beleggers volgens artikel 107, §2, 9° c van KB / WIB 1992.