Overslaan naar inhoud

Let op de (verdoken) kosten van je tak21 beleggingsverzekering

De meeste verzekeringsmaatschappijen en banken bieden een tak 21 beleggingsverzekering aan.

Nu de rente de laatste tijd sterk gestegen is, worden deze producten weer meer gepromoot.

In dit artikel ga ik het niet over de rendementen hebben, maar wel over de kosten.

Op elke storting in je tak21 beleggingsverzekering zal je een instapkost betalen. Deze is onderhandelbaar. Betaal dus niet zomaar vb 3% instapkosten, maar onderhandel een lager percentage.

Vraag ook naar de uitstapkosten zodat je weet wat je moet betalen als je door onvoorziene omstandigheden vervroegd geld nodig hebt. Weet dat ook hier grote verschillen tussen de aanbieders van tak21 belegginsverzekeringen zitten.

Bovenstaande is vrij eenvoudig.

Nu wordt het iets ingewikkelder en mogelijks 'vergat' je financieel adviseur dit te vertellen. De kleine lettertjes...

Marktwaardecorrectie (ook wel MVA of OLO clausule genoemd)

Lees eens het volgende:

De wetgever creëerde in het ‘Koninklijk Besluit Leven’ de mogelijkheid om bij uitstap tijdens de eerste 8 jaar van een spaarverzekering een financiële correctie (MVA) aan te rekenen.
Artikel 30, §2 van het KB Leven: "[…], wanneer een afkoop tijdens de eerste acht jaar van de overeenkomst gebeurt, mag (…) de theoretische afkoopwaarde (…) vervangen worden door de theoretische afkoopwaarde, die wordt verkregen door de technische rentevoet te vervangen door de spot rate die op het ogenblik van de afkoop van toepassing is op de verrichtingen met een duur gelijk aan het verschil tussen de looptijd van de overeenkomst beperkt tot acht jaar en de ouderdom van de overeenkomst."

Begrijp je?

Samengevat: maatschappijen kunnen mogelijks kosten aanrekenen als je uw geld (of een deel ervan) terug wil afhalen, ook nadat de periode van uitstapkosten verstreken is.

Als maatschappijen dit willen toepassen moet het opgenomen zijn in hun algemene voorwaarden. Maar niet iedereen leest deze merken we in de praktijk.

Bovenstaande zorgt soms voor heel onaangename verrassingen en de kosten kunnen hoog oplopen.

TIP! Er zijn verzekeringsmaatschappijen die de MVA/OLO clausule niet opgenomen hebben in hun algemene voorwaarden. Grondig vergelijken is de boodschap.

Heeft u hier hulp bij nodig, contacteer ons dan. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en onafhankelijk makelaar in bank- en beleggingsdiensten leggen we u de verschillen tussen de verschillende aanbieders van tak21 beleggingsverzekeringen helder aan u uit.

Uiteraard moet je met meer rekening houden dan enkel bovenstaande.

Samen met u kiezen we dan de aanbieder die best aan uw verwachtingen voldoet.