Overslaan naar inhoud

Hoe lenen voor een garage of bouwgrond?

Voor de aankoop van een garage of bouwgrond wordt snel gedacht aan een klassiek hypothecair krediet, maar weet dat er ook alternatieven bestaan. Hieronder omschrijf ik een van de alternatieven.

Er bestaan kredietformules om je project te financieren zonder hypothecaire waarborg (en dus zonder hypotheekregistratiekosten).

Samengevat zijn dit de grote lijnen:

Bedrag: van 10.000€ tot 75.000€

Duurtijd: 60 tot 120 maanden

Bestemming: 

  • de aankoop van een bouwgrond
  • de aankoop van een perceel grond om de gezinswoning uit te breiden
  • de aankoop van een garage voor persoonlijk gebruik (box of parkeerplaats)
  • de erfenisrechten of de schenkingskosten voor de verwerving van een onroerend goed
  • de aankoop van een woonboot
  • de betaling van ene opleg of vereffening
  • de aankoop (exclusief de werkzaamheden of de bouwgrond alleen) van onroerende goederen voor één gezin voor woondoeleinden gevestigd in een van de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje
  • de herfinanciering van een hypothecair krediet of van een lening op afbetaling voor vastgoeddoeleinden (bovenop een van voornoemde doeleinden)

Welke optie voor u het meest interessant is kunnen we pas bepalen als we uw persoonlijke situatie analyseren na een gesprek. 

"Let op, geld lenen kost ook geld"

 

Zoek je naar meer informatie?